SZKOLENIA, COACHING

Zarówno w życiu prywatnym jak i zawodowym wewnętrzne poczucie wartości, umiejętność określania celów i ich realizacji, radzenie sobie w sytuacjach trudnych, kompetencje komunikacyjne są potencjałem osobowym, który pozwala dobrze radzić sobie indywidualnie i w grupach w których przyjdzie nam funkcjonować. 

Powyższe atrybuty są wrodzonymi predyspozycjami, nabywanymi w toku socjalizacji lub mogą być wytrenowane. Tak samo jak na siłowni ćwiczymy mięśnie brzucha i aby dojść do zadowalających efektów  korzystamy z porad profesjonalnego trenera tok poprzez pracę ze specjalistą, poprzez trening kompetencji, możemy nabyć określone umiejętności osobowe i społeczne. 

Przez lata doświadczeń zawodowych i osobistych w obszarach wsparcia, terapii oraz mediacji, które przełożyły się na pracę  trenera i szkoleniowca, zdobyłam doświadczenie i opracowałam indywidualny system szkoleniowo – trenerski, który skutecznie pozwoli Państwu nabyć oraz  utrwalić i wykorzystać pożądane kompetencje.

Oferuje: spotkania motywacyjne i coachingowe w ramach budowania poczucia własnej wartości, nabywania kompetencji społecznych i grupowych oraz szkolenia z komunikacji,  przeciw  mobbingowe, warsztaty integracyjne.