WSPARCIE PRZY ROZOWODZIE, TERAPIA DLA PAR

Rozwód

Poza obciążeniem emocjonalnymi, bardzo często pociąga za sobą stres związany z koniecznością przebywania na sali sądowej, długością trwania procesu, niepewnością co do wyroku oraz bardzo wysokimi kosztami rozwodowymi.
Można wszystkie te elementy ograniczyć lub nawet zniwelować.
Obecnie po nowelizacji Kodeksu Postępowania Cywilnego z 2019 r. to mediacje dają Państwu taką możliwość.
Jeśli strony zgłoszą się do mediacji przed złożeniem wniosku o rozwód, które zakończą się ugodą mediacyjną, sąd nakaże zwrot całości opłaty od wniosku rozwodowego (obecnie jest to 600 zł). Jeśli strony zgłoszą się do mediacji w trakcie postępowania rozwodowego, a te zakończą się ugodą, sąd zwróci 3/4 opłaty za wniosek.

Dodatkowo, jeśli strony posiadają dzieci i podczas mediacji ustalą zgodny plan wychowawczy, który zostanie dołączony do ugody, sąd w większości przypadków zatwierdza taką ugodę na pierwszym posiedzeniu i orzeka o rozwodzie. Taka procedura do minimum skraca czas oczekiwania na orzeczenie rozwodowe.

Alimenty, kontakty , władza rodzicielska (plan wychowawczy)

To ustalone i spisane przez rodziców zasady sprawowania opieki nad małoletnimi dziećmi przy separacji lub rozwodzie ale również w sytuacji gdy rodzice nie będąc w związku chcą sądownie uregulować kwestie dotyczące wspólnych małoletnich dzieci.
Obejmuje najczęściej ustalenia dotyczące:
-władzy rodzicielskiej,
-stałego miejsca zamieszkania
-kontaktów rodziców z dziećmi (dni, godziny, święta, wakacje itd.),
-zaspokojenia potrzeb finansowych,
-i inne.
Gdy rodzice są zgodni co do zasad sprawowania opieki i ponoszenia nakładów finansowych na swoje dzieci to stworzenie Planu Wychowawczego staje się formalnością.
Czasami  jednak sprzeczne oczekiwania, interesy oraz negatywne uczucia uniemożliwiają osiągnięcie satysfakcjonującego kompromisu.

Wtedy chętnie Państwa wesprę, zaproponuje możliwe rozwiązania, stworzę płaszczyznę do rozmowy, obniżę emocje, aby wypracować porozumienie satysfakcjonujące dla rodziców, ale przede wszystkim zabezpieczające dobro dziecka. 

Bez wątpienia obecnie wybranie ścieżki mediacyjnej pozwala uniknąć wysokich opłat sądowych często również prawniczych, skraca czas postępowania do niezbędnego minimum, pozwala decydować stroną o warunkach, na jakich ma się odbyć rozstanie czy sprawowanie władzy rodzicielskiej. 

Terapia dla par

Czasami  związek znajduje się na zakręcie i ciężko podjąć decyzję czy to już czas na rozstanie a może warto przyjrzeć się relacji i szukać konstruktywnych rozwiązań i wsparcia. Spotkania terapeutyczne  dążą do  określenia punktu w jakim para się znajduje.

Będzie to szukanie dróg do pojednania i budowania prawidłowej komunikacji lub określenia problemu i przygotowania do rozstania oraz mediacji i ułożenia poprawnych stosunków po zakończeniu związku.